Anmäldig här

Regler

Genom att delta samtycker du till villkoren för deltagande i Serendipity Challenge och bekräftar att informationen som du delger är sanningsenlig. Du ska även garantera att alla fotografier, texter och annat inlämnat material är producerat samt ägs av bolaget/dig. Alla bidrag måste ha inkommit senast den 17 maj 2016.

Din anmälan kommer att behandlas av tävlingsledningen och vid behov kan externa experter konsulteras för att inhämta kompletterande yttranden. Allt material som skickas in av bolaget i samband med anmälan kommer att behandlas som offentliga uppgifter. Om det finns särskilda skäl till varför vissa uppgifter måste vara sekretessbelagda vid den initiala urvalsprocessen ansvarar du för att meddela detta i samband med anmälan i fältet övrig information.

Kvalpresentationen kommer att genomföras enbart inför juryn och finalen kommer att följas av publik på plats. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att om det anses lämpligt använda delar av presentationsmaterialet i informations- och marknadsföringssyfte på obestämd tid.

  • Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att utan förbehållning avsluta ändra eller avsluta tävlingen.
  • Juryns beslut i alla tävlingens olika moment är slutgiltigt och kan ej överklagas.
  • Tävlingsledningen kan ej hållas ansvarig för eventuella förluster eller skador som åsamkats tävlande bolag som konsekvens av deltagandet i tävlingen.

Nyttjanderätt

Genom att delta i Serendipity Challenge 2016 samtycker du till att tävlingsledningen får:

  • Om det anses lämpligt publicera och visa bidraget i informations- och marknadsföringsyfte innan, under och efter tävlingen.
  • Använda bilder, texter och material som du skickar och som genereras under tävlingens gång i informations- och marknadsföringsyfte på obestämd tid utan ersättning.