FAQ

Vem arrangerar tävlingen?

Serendipity Innovations tillsammans med Industrin tar matchen.

Vad krävs för att få delta?

Att bolaget är entreprenörsägt och har en unik teknologi/koncept/affärsidé.

Hur görs anmälan?

Anmäl till Serendipity Challenge görs genom fliken ”Anmälan” här på webbsidan. Sista anmälningsdag är den 16 maj 2016.

Vad innebär det att ta sig till finaldagarna under Almedalsveckan?

Den 15 juni meddelades de 24 bolag som vunnit ett 3-dagars skräddarsytt finalpaket och gått vidare till huvudtävlingen. Finalpaketet innebar deltagande vid huvudtävlingen, hotell och logi, exklusiva föredrag med mera den 23-25 juni i anslutning till Entreprenörsveckan.

Vilka språk kan användas vid anmälan?

Svenska eller engelska.

Kostade det att delta?

Det är helt kostnadsfritt att anmäla dig samt att delta i Serendipity Challenge. Kostnader för resa, boende och mat till/under finaldagarna i Visby betalas av deltagarna själva.

Är tävlingsplatserna begränsade?

Alla kan anmäla sitt bolag till tävlingen.
24 bolag blir inbjudna att få presentera sitt bolag inför jury den 4 juli under Almedalsveckan i Visby. 7 av dessa bolag går till slutfinal.

Vad får den som tävlar?

Utöver tävlingen kommer deltagarna att få ta del av ett skräddarsytt tredagarsprogram med framstående företagsbyggare. Deltagarna får exponering mot framstående svenska och internationella serieentreprenörer och investerare. Alla finalister får även möjligheten att erhålla ett ”letter of intent” för samarbete och/eller finansiering med en eller flera investerare och entreprenörer som är med i juryn. Alla bolag som tar sig till finaldagarna under Almedalsveckan blir också uppmärksammade i media genom pressmeddelanden etc. samt publicerade på webbsidan.

Vad får pristagarna?

Det delas ut två priser; Årets startup-bolag och Årets tillväxtbolag. Vinnaren i respektive kategori får ett tillväxtpaket till ett värde av 250 000 kr för att utveckla bolaget till nästa steg samt därutöver ett års tillgång till mentorskap från några av landets mest framstående serieentreprenörer. Vinnarna får också följa med en svensk vinnardelegation som åker till Silicon Valley under fyra dagar för bland annat möten med investerare, besök hos några av de mest välkända bolagen i världen med mera.